آشنایی با قراردادهای مشتقه بورس کالای ایران (آنلاین)

توضیحات

مخاطبین دوره

ü     کلیه فعالان بازار سرمایه

ü     کارشناسان و مدیران شرکت‌های عرضه کننده در بورس کالای ایران

ü     کلیه علاقه‌مندان به حوزه بورس کالا

ü     دانشجویان رشته‌‌های مالی و اقتصاد،حسابداری و سایر رشته های مرتبط

سرفصل‌ها

ü     ابزار مشتقه (تقسیم بندی معاملات مشتقه)

ü     مزایای معاملات قراردادهای آتی

ü     انواع دارایی‌های قابل معامله در قراردادهای آتی

ü     مفاهیم اجرایی و عملیاتی قراردادهای آتی

ü     مشخصات قراردادهای آتی

ü     نحوه ورود به بازار قراردادهای آتی

ü     فرآیند تحویل قراردادهای آتی

ü     قراردادهای اختیار معامله

ü     انواع قراردادهای اختیار معامله

ü     مفاهیم اجرایی و عملیاتی قراردادهای اختیار معامله

ü     مشخصات قراردادهای اختیار معامله

ü     نحوه ورود به بازار قراردادهای اختیار معامله

ü     فرآیند تحویل قراردادهای اختیار معامله

ü     رابطه قراردادهای آتی و اختیار معامله