آشنای با قرارداد های خرید اعتباری و مبانی فقهی

توضیحات

خرید اعتباری سهام که به اعتقاد کارشناسان یکی از نیاز‌های بازار سرمایه و کمک به مشتریان بازار سهام به شمار می‌رود، روشی است که براساس آن کارگزاران می‌توانند در یک قرارداد دو جانبه اعتبار لازم مشتریان خود را از طریق منابع بانکی تامین کنند. به بیان ساده‌تر سهامداران می‌توانند سهام یک شرکت را به‌صورت اعتباری از یک کارگزار بخرند و کارگزار نیز در یک قرارداد جداگانه با بانک، اعتبار لازم را از طریق منابع آن بانک تامین می‌کند. در این قرار داد سه‌جانبه منافع هر سه طرف یعنی مشتری، کارگزار و بانک حفظ خواهد شد.کارگزاری با انعقاد قراردادی با بانک از طریق منابع بانکی به مشتریان خود وام می‌دهد؛ اما سهامدار با کارگزار طرف است. بنابراین، دستورالعمل خرید اعتباری سهام شامل دو بخش رابطه مشتری با کارگزار و رابطه کارگزار با بانک است.در گزارش پیش رو ساز و کار خرید اعتباری سهام به طور مفصل تشریح شده است و کارشناسان به ارائه نظرات در این زمینه پرداخته‌اند.

دارای امتیاز تمدید گواهینامه‌های حرفه‌ای

سطح (الف) و (ب): 5 امتیاز

سطح (ج) : 3 امتیاز

مخاطبین دوره

 کلیه فعالان بازار سرمایه

کلیه فعالان نهادهای مالی نظیر کارگزاری ها ، سبد گردانی ها، مشاور سرمایه گذاری و تامین سرمایه ها
تمامی فعالان و سرمایه گذاران بازار سهام

دانشجویان رشته های ملی و سایر رشته های مرتبط با بازار سرمایه 

سرفصل‌ها

  معرفی خرید اعتباری سهام،

  چگونه اعتبار بدست بیاوریم؟

  خرید اعتباری و فروش تعهدی سهام

   مفاد قراردادهای خرید اعتباری

  نرخ سود در اعتبار و خسارت تأخیر

  ملاحظات شرعی خرید اعتباری سهام

Real Time Web Analytics