دسته بندی ها

مازیار یوسفی زاد

- دکتری سیستم های اطلاعاتی از دانشگاه مک مستر همیلتون

- موسس و مدیر صندوق شرکت مدیریت سرمایه مشتقه ( Derivatix Capital Management )

- مدرس دوره های استراتژی‌های اختیار معامله

Real Time Web Analytics