آموزش کاربردی آشنایی با فرمت های جدید صورت های مالی

توضیحات

تهیه صورتهای مالی نمونه در نرم افزار حسابداری یکی از وظایف اصلی و مهم مدیران مالی و حسابداران محسوب می شود. با توجه به این که در پایان یک دوره مالی تمام رخدادهای مالی و حسابداری در سیستم حسابداری ثبت می شود ، اطلاعات موجود بسیار مفصل و زیاد بوده و مطالعه آن وقت بسیاری از مدیران و حسابداران می گیرد. به همین علت تمام این اطلاعات به صورت گزارش هایی به نام صورت مالی در برنامه حسابداری ثبت می شود.

مخاطبین دوره

سرمايه گذاران حقيقي 
سرمايه گذاران حقوقي 
شركتهاي سرمايه گذاري 
شركتهاي ثبت شده در بورس و فرابورس 
شركتهاي كارگزاري
شركتهاي مشاوره سرمايه گذاري 
صندوقهاي سرمايه گذاري

سرفصل‌ها

  • بررسی تغییرات استانداردهای حسابداری جدید
  • بررسی موارد ارائه و افشای الزام شده طبق استانداردهای حسابداری جدید
  • بررسی تغییرات صورتهای مالی نمونه نسبت به نسخه قبل و دلایل آن
Real Time Web Analytics