دسته بندی ها

امیر تقی خان تجریشی

- دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی

- کارشناسی ارشد MSc Finance از City University لندن

- کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی (MBA) از دانشگاه صنعتی شریف

- مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن

- دارای گواهینامه CFA Level I

- مدرس دوره های تامین مالي، مدیریت مالي و سرمایه‌گذاری، مدیریت استراتژیک  و برنامة طرح و کسب و کار

Real Time Web Analytics