دوره کاربردی اوراق بدهی ویژه حسابداران رسمی

توضیحات

با توجه به گسترش بازار بدهی، تعداد زیادی از شرکت­ها (پیمانکارانی که بخشی از فعالیت خود را به ظرفیت دولت انجام می­دهند)، مطالبات خود را از دولت به جای وجه نقد، به صورت اوراق بهادار دریافت می­کنند. این اوراق دارای ارزش­های متفاوتی مانند ارزش اسمی و ارزش بازار می­باشد و از طرفی ممکن است اوراق تعلق گرفته به یک قرارداد یا صورت وضعیت انجام شده به دلایلی مانند اعطای حفظ قدرت خرید با مبالغ صورت­ وضعیت همخوانی نداشته باشد. حسابرسان در فرآیند حسابرسی خود با شرکت­هایی مواجه می­شوند که یا از دولت اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده­اند یا طلب خود را در قالب سایر اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت تسویه نموده­اند. از طرفی برخی شرکت­ها با توجه به نرخ جذاب این اوراق، جهت مدیریت وجوه نقد مازاد از آن استفاده می­نمایند، کلیه موارد فوق آشنایی حسابرسان شرکت­ها را با مبانی انتشار، تخصیص و ارزشگذاری این اوراق ضروری می­سازد. در این دوره ابتدا اوراق، معرفی شده، نحوه انتشار و معاملات آن توصیف می­گردد و سپس در مرحله بعد نحوه ارزشیابی آنها در طول دوره و در تاریخ سررسید بیان می­شود. همچنین نحوه کنترل و راستی آزمایی و آزمون محتوا برای مانده حساب اعلام شده اوراق در صورت­های مالی تشریح خواهد شد.

مخاطبین دوره

  • حسابداران رسمی

سرفصل‌ها

  • آشنایی با بازار پول و بازار سرمایه
  • آشنایی اجمالی با بازار بدهی و انواع اوراق بدهی
  • مفاهيم کاربردی در خصوص اسناد خزانه اسلامي و ساير اوراق بهادار دولتي
  • فرآيند تخصيص و سپرده كردن اسناد خزانه اسلامي
  • نحوه ارزشیابی اوراق در طول عمر و تاریخ سررسید
  •  محاسبه سود اوراق
  • فرآیند راستی آزمایی و کنترل­های حسابرسی
Real Time Web Analytics