دسته بندی ها

اکبر گداری

- کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه تربیت مدرس

- مدرس دوره های دروس اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، تحقیق در عملیات، مبانی سازمان و مدیریت، اصول حسابداری

Real Time Web Analytics