بسته آموزشی آشنایی با تحلیل بنیادی و صورت‌های مالی

توضیحات

تحلیل بنیادین مطالعه عوامل ریشه ای و اصلی است که ماهیت اقتصاد، بخش های صنعتی و شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد و هدف از آن، تعیین ارزش واقعی سهام (ارزش‌ذاتی) شرکت‌هاست و البته مانند سایر تحلیل ها پیش بینی قیمت سهام شرکت ها می باشد. تحلیل بنیادی معمولاً بر اطلاعات و آمار کلیدی مندرج در صورت‌های مالی شرکت تمرکز می‌نماید تا مشخص کند که آیا قیمت سهام به‌درستی ارزشیابی شده‌است یا نه؟پیش بینی حرکت های آینده قیمت و کسب سود از آن است.

مخاطبین دوره

کلیه فعالان بازار سرمایه

افراد علاقه مند به فعالیت در بازار سرمایه

سرمایه گذاران، تهیه کنندگان اطلاعات مالی، کارشناسان مالی وکارگزاران

کارشناسان و مدیران نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه

کارشناسان و مدیران و سایر نهادهای پولی و اعتباری

 

سرفصل‌ها

فهم و تحلیل صورت های مالی مقدماتی و پیشرفته :

مسایل مرتبط با ارائه اطلاعات در صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان جامع، صورت تطبیق و صورت جریان وجوه نقد نیز بر اساس ضوابط شناخت و اندازه‌گیری حل و فصل می‌‌گردد.

در این کارگاه به بررسی  موارد زیر پرداخته می شود

تحلیل صورتهای مالی براساس الزمات

بررسی تغییرات در صورتهای مالی 

سایر الزامات افشا در صورتهای مالی 

دوره آموزشی تحلیل بنیادی مقدماتی:

 آشنایی با بازارهای اقتصادی به همراه مزایا و معایب و کارکردهای آنها

بررسی تخصصی مزایا و معایب بازار سرمایه، معرفی ابزارهای مالی مورد استفاده در این بازار

بررسی صورت های مالی انواع شرکت ها و پرداختن به ذکر جزئیاتی که در تحلیل بنیادی بسیار مهم است

بررسی ماهیت شرکت های ثبت شده در بازار سرمایه از حیث تولیدی، خدماتی و سرمایه گذاری و بررسی صورت های مالی آنها

بررسی شاخص های مهم جهانی به همراه معرفی سایت های معتبر جهت استخراج داده های اقتصادی، اثر شاخص های جهانی بر روند بازارهای مالی

بررسی موارد انواع افزایش سرمایه و بحث های فنی پیرامون مزایا و معایب هر یک از روش ها، سیاست های تقسیم سود

بررسی چند شرکت به صورت موردی و پیش نیازهایی که یک تحلیلگر قبل از اقدام به تحلیل باید مورد توجه قرار دهد.

دوره آموزشی تحلیل بنیادی پیشرفته:

  • بررسی تخصصی صورت های مالی انواع شرکت ها و پرداختن به ذکر جزئیات
  • بررسی ماهیت شرکت های ثبت شده در بازار سرمایه از حیث نوع کار کرد و بررسی صورت های مالی آنها
  • بررسی جزئی شاخص های مهم جهانی به همراه معرفی سایت های معتبر جهت استخراج داده های اقتصادی، اثر شاخص های جهانی بر روند بازارهای مالی
  • بررسی موارد انواع افزایش سرمایه و بحث های فنی پیرامون مزایا و معایب هر یک از روش ها، سیاست های تقسیم سود
  • بررسی چند شرکت مستقل از دوره مقدماتی به صورت موردی و پیش نیازهایی که یک تحلیلگر قبل از اقدام به تحلیل باید مورد توجه قرار دهد.
Real Time Web Analytics