دسته بندی ها

بهروز احمدی حدید

- دکتری مالیه نفت و گاز دانشگاه علامه (رتبه دو کنکور دکتری)

- کارشناسی ارشد اقتصاد نظری دانشگاه تهران (رتبه یک کارشناسی ارشد)

- مدرس دوره های تحلیلهای کلان اقتصادی و ادوار تجاری، تحلیل شاخص­های اقتصادی، ارزیابی و امکان سنجی طرح های اقتصادی و اقتصاد خرد

Real Time Web Analytics