تخفیف ویژه finex 2017

مرتب سازی بر اساس
نمایش در صفحه
پایه‌های خود را تقویت کنید! این مجموعه حل‌المسائل، مکملی برجسته برای سایر دوره‌های آموزشی مروری مربوط به آزمون 2018 است. شما با پرداخت قیمتی مناسب به محتوای آموزشی محوری برجسته‌ای شامل راهنمای مطالعه، بیش از 5000 پرسش تمرینی در بانک آزمون، دسترسی خواهید داشت.
با وایلی، قبول شوید! این دوره آموزشی آنلاین، حاوی ترکیبی از بهترین محتوای آموزشی مربوط به آزمون CFA با پلتفرم آموزشی پیشگام ما است. پس از وارد کردن تاریخ آزمون خود، یک برنامه زمانبندی آموزشی دریافت می‌کند و می‌توانید با دسترسی به 14 کلاس مجازی زنده همراه با هدایت برخط، بیش از 50 ویدئوی درسی ضبط‌شده، راهنمای مطالعه و بالغ بر 950 پرسش تمرینی، مطالب لازم را یاد بگیرید. سپس تا روز امتحان، در آزمون های آزمایشی کاملا مشابه با آزمون CFA شرکت می‌کنید تا روند یادگیری خود را بهتر کنید. این مجموعه، فاقد دوره آموزشی و آمادگی نهایی 11 ساعته است.
با وایلی، قبول شوید! این دوره آموزشی آنلاین، ترکیبی از بهترین محتوای درسی از آزمون CFA و پلتفرم پیشگام آموزش الکترونیکی را ارایه می‌دهد. پس از وارد کردن تاریخ آزمون خود، تقویم برنامه آموزشی آزمون، ظرف چند ثانیه به شما داده می‌شود. یادگیری را کلاس‌های مجازی زنده 16 هفته‌ای همراه با هدایت برخط، بیش از 50 ساعت ویدئوی درسی ضبط‌شده، راهنمای مطالعه و بالغ بر 2000 پرسش تمرینی، تحقق بخشید. سپس تا روز آزمون فرصت دارید تا در آزمون­‌هایی کاملا مشابه با آزمون CFA شرکت کرده و روند پیشرفت خود را ادامه دهید. در این مجموعه، مرور نهایی 11 ساعته نیز قرار دارد.
مبانی CFA را بیاموزید! این راهکار با ارزش، مکمل بسیار خوبی برای سایر دوره‌های آموزشی است. شما با پرداخت قیمتی عالی، به محتوای مطالعاتی اصلی برجسته ما شامل راهنمای مطالعه و بیش از 2000 پرسش تمرینی در بانک آزمون ما دسترسی خواهید داشت. امکان شرکت شما در آزمون‌­های آزمایشی کاملا مشابه با آزمون CFA، تا روز آزمون، فراهم شده است.
با وایلی، قبول شوید! این دوره آموزشی آنلاین، ترکیبی از بهترین محتوای درسی از آزمون CFA و پلتفرم پیشگام آموزش الکترونیکی را ارایه می‌دهد. پس از وارد کردن تاریخ آزمون خود، تقویم برنامه آموزشی آزمون، در چند ثانیه به شما داده می‌شود. برای یادگیری مطالب به بیش از 100 ساعت ویدئوی درسی ضبط‌‌ شده، راهنمای مطالعه و بیش از 2000 پرسش تمرینی موجود در بانک آزمون، دسترسی دارید. پس از مطالعه می‌توانید تا هنگام تاریخ برگزاری آزمون CFA، در آزمونی آزمایشی و کاملا شبیه آزمون CFA شرکت کرده و سطح پیشرفت خود را بالا برید.
با وایلی، قبول شوید! ما در این دوره آموزشی آنلاین، برترین محتوای مربوط به آزمون CFA را با پلتفرم پیشگام آموزشی الکترونیکی خود، ترکیب کرده‌ایم. شما فقط تاریخ آزمون خود را وارد کنید تا در چشم‌‌ به هم زدنی، جدول زمانی برنامه‌ آموزشی آزمون، در اختیارتان قرار گیرد. کلاسهای مجازی زنده 16 هفته‌ای به همراه هدایت برخط، بیش از 100 ساعت ویدئوی درسی ضبط‌شده، راهنمای مطالعه و 2000 پرسش تمرینی موجود در بانک آزمون، یادگیری شما را ممکن می‌سازد.
با وایلی، قبول شوید! این دوره آموزشی آنلاین، ترکیبی از بهترین محتوای درسی از آزمون CFA و پلتفرم پیشگام آموزش الکترونیکی را ارایه می‌دهد. پس از وارد کردن تاریخ آزمون خود، تقویم برنامه آموزشی آزمون، ظرف چند ثانیه به شما داده می‌شود. مجموعه‌ای از کلاسهای زنده 16 هفته‌ای همراه با هدایت برخط، بیش از 100 ساعت ویدئوی درسی ضبط‌ شده، راهنمای مطالعه و 2000 پرسش تمرینی در بانک آزمون ما نیز یادگیری شما را آسان می‌سازد. سپس تا روز برگزاری آزمون CFA، در آزمونی کاملا مشابه با آزمون اصلی CFA شرکت خواهید کرد تا سطح یادگیری خود را ارتقا دهید. این مجموعه، شامل 11 ساعت مرور درسی نهایی است.
با وایلی، قبول شوید! این دوره آموزشی برخط، ترکیبی از بهترین محتوای آموزشی مربوط به آزمون 2018 CFA و پلتفرم پیشگام یادگیری الکترونیکی وایلی است. فقط کافی است که تاریخ آزمون خود را وارد کنید تا تقویم برنامه آموزشی خود را در چند ثانیه دریافت بدارید. یادگیری شما با دسترسی به بیش از 90 ساعت ویدئوی درسی ضبط‌شده، راهنمای مطالعه و بیش از 5000 پرسشهای تمرینی در بانک آزمون ما، محقق خواهد شد. سپس در آزمونی که کاملا مشابه آزمون CFA است شرکت کرده و روند پیشرفت خود را بسنجید.
Real Time Web Analytics