دسته بندی ها

جهاد برزیگر

- DBA آموزش عالی مدیریت کسب و کار

- کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی/گرایش مالی

- مدیر و موسس دپارتمان بورس موسسه آموزش عالی آزاد بهار در تهران

- موسس و مدیر عامل شرکت اطلاعات دانا سرمایه

- مدرس دوره های تحلیل تکنیکال بورس

Real Time Web Analytics