دسته بندی ها

حمید رضا گنجی

- کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران

مدیر مالی پتروشیمی سلمان فارسی 

- مدرس دوره های حسابرسی، حسابداری مالیاتی ، حسابداری صنعتی ، اصول حسابداری 

Real Time Web Analytics