دوره آنلاین آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

توضیحات

گواهینامه اصول بازاسرمایه، به عنوان مدرک پایه ای و پیش نیاز سایر گواهینامه ها محسوب می شود.
پیش نیاز: دارابودن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی
حدنصاب قبولی: 
*نمره هر درس:حدنصاب قبولی در هر درس، کسب35 از100 می باشد.
*نمره کل: حدنصاب نمره کل (میانگین موزون نمره مواد درسی)، 50 از 100 می باشد.

مخاطبین دوره

مخاطبان این گواهینامه، تمامی علاقه مندان به فعالیت در حوزه بازارسرمایه هستند که به عنوان پیش شرط شروع فعالیت شغلی در نهادهای مالی، در این آزمون شرکت نموده و موفق به اخذ گواهینامه شوند.

سرفصل‌ها

ردیف عنوان درس تعداد سوالات ضریب
1
فهم و تحلیل صورت های مالی 20 4
2 مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالی 20 4
3 مقدمات امورمالی شرکتی 20 4
4 مقدماتی بر اقتصاد 20 3
5 روش های کمی مقدماتی 20 3
6 اصول بازارسرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای 20 4
7 مقررات اصول بازارسرمایه 20 4