دوره حضوری آموزشی ،کاربردی مبارزه با پولشویی و روش‌های کشف آن ( مقدماتی )

توضیحات

با توجه به ابلاغ دستورالعمل‌هاي اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب شوراي عالی مبارزه با پولشویی، امضاي وزیران عضو شورا و کارگروه موضـوع اصـل 38 قـانون اساسـی مورخ 15/11/1390 توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با توجه به بند ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس شوراي اسلامی) مرکز مالی ایران اقدام به برنامه ریزي و برگزاري دوره آموزشی و کاربردي "مبارزه با پولشویی و روش‌های کشف آن" نموده است.

دارای امتیاز تمدید گواهینامه‌های حرفه‌ای

سطح (الف) و (ب): 6 امتیاز

سطح (ج) : 3 امتیاز

مخاطبین دوره

-    مدیران و کارشناسان شرکت­‌هاي بورسی

-    مدیران و کارشناسان شرکت­‌هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس

-     مدیران و کارشناسان کلیه نهادهاي پولی و بانکی

-     مدیران و کارشناسان کلیه نهادهاي مالی

سرفصل‌ها

-        تعریف پولشویی

-        تاریخچه پولشویی

-        مفهوم پول کثیف و انواع پول

-        انواع پولشویی

-        ارکان جرم پولشویی

-        شیوه­هاي انجام پولشویی با ذکر مثال کاربردي

-        مشاغل در معرض پولشویی

-        مراحل پولشویی

-        ضرورت مبارزه با پولشویی

-        آثار و تبعات منفی پولشویی

-        تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم

-        سازمان­ها و توافقات بین­المللی

-        اقدامات برخی از کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی

-        آمار و ارقام پولشویی

-        اصول اساسی مبارزه با پولشویی در کشورهاي دنیا

-        اصول اساسی مبارزه با پولشویی در کشور ایران و نحوه اجراي آن( 10 فرمان مهم در مبارزه با پولشویی)

-        مرور شاخص کلی عملیات و معاملات مشکوک

-        مرور قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور ایران

-        تشریح دقیق وظایف و مسئولیت­هاي واحد مبارزه با پولشویی

-        آشنایی با نمونه­هاي عملی مبارزه با پولشویی در داخل و خارج از کشور

-        نحوه بررسی پرونده­هاي مشکوک به پولشویی

-        بررسی 150 مورد شاخص کلی و تخصصی عملیات و معاملات مشکوک در کلیه صنعت­ها

-        49 توصیه گروه ویژه اقدام مالی (FATA) 

-        آشنایی با پایگاه­هاي اطلاعاتی و سامانه­هاي احراز هویت در کشور

-        آشنایی با نرم­افزارهاي مبارزه با پولشویی

-        نحوه تکمیل فرم و گزارش دهی عملیات و معاملات مشکوک به پولشویی، به مراجع ذیصلاح

فرآیندهاي اجرایی دستورالعملهاي مبارزه با پولشویی

-        فرآیند شناسایی مشتریان

-        معیارهاي عملیات و معاملات مشکوک

-        فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک

-        ضوابط نگهداري و امحاء اسناد مرتبط با شناسایی مشتریان

-        وظایف مسئولین واحد مبارزه با پولشویی