دوره آموزشی کارربرد نرم افزار comfar در ارزیابی طرح های سرمایه گذاری

توضیحات

ارزیابی مالی اقتصادی پروژه از مهمترین رکن‌های تصمیم گیری در مورد مطلوبیت و یا عدم مطلوبیت انجام آن پروژه و یا معیاری جهت مقایسه دو یا چند پروژه با یکدیگر می باشد. ارزیابی مالی اقتصادی پروژه از مهمترین رکن‌های تصمیم‌گیری در مورد مطلوبیت و یا عدم مطلوبیت انجام آن پروژه و یا معیاری جهت مقایسه دو یا چند پروژه با یکدیگر می‌باشد.به منظور برآورد درآمدها و هزینه‌های طرح‌ها و پروژه‌ها جهت تحلیل سودآوری و نرخ بازگشت سرمایه طرح‌ها ضروری است مفاهیم و تکنیک‌های مطالعات اقتصادی و مالی پروژه‌ها (امکان سنجی طرح‌ها) به کار گرفته شود. در این دوره آموزشی ضمن محاسبه میزان نرخ سودآوری پروژه‌ها شرکت‌کنندگان با مفاهیم اقتصاد مهندسی و مقایسه و اولویت بندی طرح‌های سرمایه‌ای آشنا می‌گردند. در این راستا نرم افزارهای مختلفی نیز در سراسر جهان توسعه داده شده است و مورد استفاده کارشناسان شرکت های مختلف از جمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مشاوران اقتصادی و مالی قرار می‌گیرد. لذا لزوم آشنایی کارشناسان و تصمیم گیران شرکت‌های مختلف با تکنیک‌های ارزیابی و انتخاب پروژه‌ها و نرم‌افزار مربوطه از جمله نرم‌افزار کامفار امری ضروری می نماید. هدف از این کارگاه آموزشی آشنایی همزمان شرکت کنندگان با مفاهیم اقتصاد مهندسی در ارتباط با ارزیابی اقتصادی پروژه ها و تسلط بر نرم افزار کامفار است.

مخاطبین دوره

مدیران و کارشناسان:

بانکها و موسسات مالی و اعتباری

شرکتهای مشاور مالی

شرکتهای تامین سرمایه

شرکتهای سرمایه گذاری

شرکتهای لیزینگ

مشاوران مالی و اقتصادی

کلیه کارشناسان بخشهای سرمایه گذاری شرکتها و موسسات و دانشجویان رشته های مدیریت مالی و اقتصاد

سرفصل‌ها

1- مبانی طرح کسب و کار

2- فرآیند ارزیابی طرح های توجیهی

3- مفاهیم ارزش زمانی پول

4- شاخصهای ارزیابی مالی- اقتصادی:

  • تحلیل جریان نقدینگی (CF)
  • تحلیل جریان نقدینگی تنزیل شده (DCF)
  • خالص ارزش فعلی
  • نرخ بازده داخلی
  • نرخ بازگشت سرمایه
  • دوره بازگشت سرمایه
  • دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده
  • شاخص سودآوری
  • تحلیل نقطه سر به سر

5-معرفی نیازمندی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جهت نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار

6-تفاوت نرم‌افزارهای هم خانواده  COMFAR III

7-  ورود اطلاعات

8-  امکان‌سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری

9-  ارزیابی مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری (Financial Appraisal)

10-  جریان نقدینگی

11-ارزیابی ­اقتصادی­طرح‌های­سرمایه‌گذاری(Economic Appraisal)

12-تحلیل حساسیت شاخص‌های مالی و اقتصادی طرح نسبت به تغییر در داده‌های ورودی

13-  بیان نتایج به صورت جداول آماری و بیان نتایج به صورت گرافیکی

Real Time Web Analytics