دوره جامع ارزشیابی سهام شر‌کت‌ها (حضوری)

توضیحات

این دوره از تاریخ 16 بهمن تا 23 بهمن ماه روزهای چهارشنبه ساعت 16:30 تا 20:30 و پنجشنبه 8 تا 17 در دوهفته متوالی جمعا به مدت 26 ساعت برگزار می شود.

مخاطبین دوره

  • موسسات و شرکت‌های دولتی
  • مدیران شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی
  • کارشناسان و مدیران شرکت‌های مشاوره مدیریت
  • کارشناسان و مدیران شرکت‌های تأمین سرمایه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌ها
  • دانشجویان مالی،اقتصاد و حسابداری
  • تحلیلگران و معامله گران بازار

سرفصل‌ها

*      بررسی روش‌های برآورد نرخ تنزیل (نرخ بازدۀ بدون ریسک، بتا و صرف ریسک سهام) با توجه به شرایط کشور؛

*     پیشبینی صورت‌های مالی شامل صورت سود و زیان، ترازنامه و جریان وجوه نقد در نرم‌افزار Excel

*     بررسی روش‌های ارزشیابی سهام شامل Multiple ،DDM ، FCFو NAV؛

*      تحلیل یکپارچه استفاده از روش‌های ارزشیابی سهام در عمل؛

*     تحلیل خطاهای رایج کارشناسان ارزشیابی سهام در ایران؛

*    ارزشیابی سهام یک شرکت پذیرفته‌شده در بورس توسط مدرس دوره؛