دسته بندی ها

حجت اسماعیل‌زاده

-  دانشجوی دکترای تخصصی حسابداری دانشگاه تهران

- مدرس دوره آموزشی استانداردهای بین­ المللی گزارشگری مالی (IFRS)

Real Time Web Analytics