دسته بندی ها

روح‌الله نجفی

-دکتری مدیریت مالی

-کارشناسی ارشد مدیریت فن آوری اطلاعات از دانشگاه شهید بهشتی 

-رئیس اداره امور بورس ها و بازارها و دبیر کمیته مبارزه با پولشویی

-دارای مدرک رسمی مدرس مبارزه با پولشویی از سازمان بورس و اوراق بهادار

-مولف کتاب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

-مدرس بیش از 70 دوره مبارزه با پولشویی در مرکز مالی ایران

Real Time Web Analytics