راهنمای مطالعاتی وایلی-تخفیف30

مرتب سازی بر اساس
بیش از 860 صفحه متن آموزشی در قالب کتاب الکترونیکی که درک، حفظ و تسلط بر برنامه آموزشی آزمون CFA را تضمین می­‌کند.
بیش از 1200 صفحه متون آموزشی در 5 نسخه الکترونیکی قابل چاپ به یادگیری، درک و حفظ برنامه آموزشی کمک می‌کند.
بیش از 1300 صفحه آموزش در قالب 5 جلد کتاب الکترونیکی قابل چاپ به شما کمک می­‌کند که برنامه آموزشی آزمون CFA را درک کرده، بر آن تسلط یافته و حفظ کنید.
Real Time Web Analytics