دسته بندی ها

رضا داغانی

- دکتری حسابداری از دانشگاه تربیت مدرس

- عضو institute of public accountant

- عضو IPA استرالیا

- دارای گواهینامه تحلیلگری عالی بورس اوراق بهادار 

- موبف کتاب سازوکار بررسی تقلب در شرکت ها، مدیریت صندوق های سرمایه گذاری در ایران و تحلیل فرآیند سرمایه گذاری در محیط اقتصادی

- مدرس دوره های تجزیه و تحلیل صورت های مالی

مرتب سازی بر اساس
نمایش در صفحه
Real Time Web Analytics