دسته بندی ها

رضا مناجاتی

- دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران

- مدرس دروس مدیریت مالی و بازاریابی

- مولف بیش از 15 کتاب مدیریت مالی

Real Time Web Analytics