دسته بندی ها

زانیار احمدی

- کارشناسی ارشد ریاضیات مالی

- رئیس گروه تحلیل های اقتصادی و ریسک مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار

Real Time Web Analytics