دسته بندی ها

شاهین احمدی

دکتری حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار- اداره آموزش و امور گواهینامه ها

- مدرس دوره های مدیریت مالی ، حسابداری صنعتی ، حسابداری مالی

Real Time Web Analytics