دسته بندی ها

شهاب الدین شمس

دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران 

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران 

- عضو هیات علمی دانشگاه مازندران 

مدیر سرمایه گذاری تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دانایان بورس

- مدرس دوره های مدلسازی مالی، مدیریت ریسک ، تئوریهای مالی پیشرفته، ارزیابی اقتصادی طرحهای توسعه فناوری

مرتب سازی بر اساس
نمایش در صفحه
Real Time Web Analytics