دسته بندی ها

طاهره منزوی

- کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه الزهرا

کارشناس مسئول تحقیق و توسعه فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار


Real Time Web Analytics