آرشیو وبلاگ

عایدی قرارداد اختیارخرید

میزان عایدی حاصله از قرارداد اختیارخرید در سررسید در نمودار زیر نشان داده شده است.

call return

باتوجه به نمودار بالا نتایج زیر قابل استنباط است:

  • در سررسید قرارداد، خریدار اختیارخرید در قیمت‌های بالاتر از قیمت اعمال، عایدی مثبت دارد اما فروشنده قرارداد در تمامی قیمت‌ها هیچ عایدی مثبتی ندارد.
  • در هرنقطه ای که دارنده اختیارخرید عایدی مثبت دارد، فروشنده آن عایدی منفی دارد.
  • قرارداد اختیارمعامله یک "بازی با جمع صفر" است. درواقع جمع عایدی دارنده اختیارخرید و فروشنده آن در سررسید صفر است.

توجه شود که کل دریافتی فروشنده اختیارخرید، مبلغ پریمیوم در ابتدای قرارداد است.

نظر خود را ارسال کنید
Real Time Web Analytics