دسته بندی ها

علیرضا مهدی پور

- دانشجوی دکتری مالی ، گرایش مالی بین المللی

- کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی ، گرایش کسب و کار جدید

- طراح و مدرس دوره های مدیریت سرمایه گذاری در بازار های مالی

- مدير سرمايه گذاري شركتCrown Trading

- مدیر آموزش شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا

Real Time Web Analytics