دسته بندی ها

علی ابراهیم نژاد

   رتبه 20 کنکور سراسری ریاضی و 26 کنکور سراسری زبان
 کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
 کارشناسی ارشد افتصاد از دانشگاه ماستریخت هلند و کارشناسی ارشد فاینانس از دانشگاه کوئینز کانادا
 دکترای فاینانس از بوستون کالج امریکا
 تحلیلگر ارشد شرکت مشاوره کرنرستون ریسرچ، دفتر بوستون

Real Time Web Analytics