دسته بندی ها

علی حبیب نیا

- دکترای آمار و اقتصادسنجی از دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی لندن

- متخصص در مباحث یادگیری ماشینی، تحلیل سریهای زمانی، پیشبینی، سیستمهای غیرخطی

مرتب سازی بر اساس
نمایش در صفحه
تاریخ برگزاری: 4 لغایت 20 تیرماه 1397
تاریخ برگزاری: 1397/4/4
Real Time Web Analytics