دسته بندی ها

علی صادقین

- دکتری اقتصاد انرژی دانشگاه علامه طباطبایی

- كارشناسي ارشد اقتصاد/توسعه دانشگاه تهران

- تحلیل گر ارشد اقتصاد انرژی سازمان انرژی اتمی

- مدرس دوره های توسعه اقتصادي پول، ارز و بانکداري، اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، تجارت و مالیه بین الملل

- مدرس دوره های ارزيابي طرح هاي اقتصادي و تحليل بازار

- مولف کتاب بهره وری و رشد اقتصادی در برنامه چهارم و سند چشم انداز پژوهشکده پولی و بانکی

Real Time Web Analytics