دسته بندی ها

فراز مسافری راد

کارشناسی ارشد سرمایه گذاری از دانشگاه برمینگام انگلستان

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( گرایش بیمه ) از دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناس ارزش گذاری، ادغام و تملیک و مدیر صندوق در شرکت تامین سرمایه امین

- مدرس دوره های تحلیل تکنیکال

Real Time Web Analytics