دسته بندی ها

مجید پیره

- کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق(ع)

- کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

- مدرس دوره های مالی و بانکداری اسلامی

Real Time Web Analytics