دسته بندی ها

محسن غلامرضایی

 DBA با گرایش حسابداری - دانشجوی دکتری حسابداری

مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی داخلی بانک­ پارسیان

دبیر کمیته آموزش و تحقیقات و مدیر آموزش و تحقیقات سازمان حسابرسی

مدرس مجامع حرفه‌ای مانند سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران، انجمن حسابرسان داخلی، سازمان بورس، دیوان محاسبات کشور 

- مدرس دوره IFRS

Real Time Web Analytics