دسته بندی ها

محمدرضا عبدالهی

- دکتری اقتصاد مالی از دانشگاه علامه 

- کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس

- مدرس دوره های مدیریت مالی، اقتصاد خرد- کلان ، مالیه بین الملل – تجارت بین الملل 

Real Time Web Analytics