دسته بندی ها

مرتضی قلی پور

- کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی گرایش حقوق بین الملل

- کارشناس حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار

- مدرس دوره های قوانین و مقررات بازار سرمایه و نظارت و کنترل داخلی

Real Time Web Analytics