کاربرد مبانی فقهی معاملات

توضیحات

مخاطبین دوره

      کلیه فعالان بازار سرمایه

      کلیه مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های کارگزاری

      کلیه مدیران و کارشناسان شرکت‌های کارگزاری

      کلیه علاقه‌مندان به ارزشگذاری و تجزیه و تحلیل شرکت ها

      علاقه‌مندان به یادگیری مدلسازی مالی

      دانشجویان رشته های مالی، اقتصاد، حسابداری و سایر رشته های مرتبط

سرفصل‌ها

     اصل کلی فقهی در قراردادهای جدید مالی

     مفهوم ربا در قراردادها

     سود حلال و سود حرام

     رویکرد کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در بررسی مسائل شرعی معاملات

     راهکارهایی برای توسعه محصولات بازار سرمایه در انطباق با موازین شریعت

     محصولات بازار سرمایه اسلامی در ایران و مقایسه آن با برخی از بازارهای سرمایه اسلامی در دنیا

Real Time Web Analytics