درباره مرکز

معرفی:
با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه 1384 توسط مجلس شورای اسلامی فصل جدیدی در توسعه بازار سرمایه ایران رخ داد تفکیک مقام ناظر از اجرا در ساختار کلان بازار سرمایه، تغییر ساختار دو بورس کالا و اوراق بهادار و تبدیل شدن این دو بورس به شرکت های سهامی عام، ایجاد شرکت های فرابورس ایران و بورس انرژی و تاسیس دهها نهاد مالی نوپا نیازهای آموزشی و پژوهشی جدیدی را پیش روی بازار سرمایه گذاشت. خلاء ناشی از فقدان موسسات معتبر و تخصصی، لزوم توجه به توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و همچنین تخصصی شدن فعالیت ها و فرایندهای بازار سرمایه، سبب نیاز به ایجاد ساختاری جهت برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی و ایجاد هم افزایی در فعالیت بورس های کشور شد. براین مبنا و براسا الگو برداری از تجربیات موفق داخلی و خارجی شرکت مرکز مالی ایران با تغییر ساختار سهامداری و واگذاری 80 درصد سهام شرکت بورس اوراق بهادار تهران به شرکت های بورس کالای ایران، فرابورس ایران، بورس انرژی و سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در اسفندماه سال 1392، فعالیت جدید خود را آغاز کرد. عمده فعالیت های این شرکت ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مالی و مشاوره در بازار پول و سرمایه است.

  • تبدیل شدن به نهاد پیشرو در زمینه آموزش و پژوهش بازار های مالی در جهان اسلام.
  • پیشتاز بودن در ایجاد و انتشار دانش برای ارتقاء مهارت ها و توانمندی های حرفهای متخصصان و فعالان بازار سرمایه.
ماموریت:
  • ارائه خدمات مالی، آموزشی و پژوهشی به منظور افزایش نقش بازار سرمایه در توسعه ملی.
اهداف کلان:
  • توسعه خدمات آموزشی و پژوهشی با کیفیت و کاربردی به منظور عمق بخشی به دانش مالی و ارتقاء کیفیت تصمیم گیری.
  • توسعه آموزش نهادهای مالی به منظور کمک به ارتقاء و بهبود شفافیت بازار و توسعه استانداردهای حرفه ای.
  • توسعه خدمات مالی بین المللی.
  • گسترش شبکه ارتباطات و جریان اطلاعات بین فعالان بازارهای مالی.
  • توسعه فرهنگ سرمایه گذاری.
  • سودآوری و رشد پایدار.
اعضای هیئت مدیرهنماینده شخص حقوقیسمت
شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام) سیدعلی حسینی رئیس هیئت مدیره
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) محمدرضا محسنی نائب رئیس هیئت مدیره
شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) علی رستمی عضو هیئت مدیره
شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) حامد سلطانی‌نژاد عضو هیئت مدیره
شرکت فرابورس ایران (سهامی عام) امیر هامونی عضو هیئت مدیره
  علی نقوی مدیر عامل

 


سهامداران

Real Time Web Analytics