آرشیو وبلاگ

مطالب وبلاگ برچسب خورده با  'اختیارمعامله'

سود و زیان در اختیار فروش

سود و زیان حاصله در اختیار فروش

با توجه به نمودار بالا نتایج زیر قابل استنباط است:

 • در سررسید قرارداد، اگر قیمت سهام بزرگتر یا برابر با قیمت اعمال باشد، آن­گاه دارنده اختیار فروش به میزان مبلغ پرمیوم زیان کرده و به همان میزان فروشنده اختیار فروش سود کسب می­‌کند.همچنین ارزش اختیار فروش برابر با صفر است.
 • اگر قیمت سهام کمتر از قیمت اعمال شود، شرایط به نفع دارنده اختیار فروش خواهد بود.
 • با عبور قیمت سهام از قیمت سر به­‌سر به سمت پایین، دارنده اختیار فروش سود و فروشنده آن زیان خواهد دید.
 • حداکثر زیان برای دارنده اختیار فروش برابر با مبلغ پرمیوم پرداختی است. متعاقبا حداکثر سود ممکن برای فروشنده اختیار فروش برابر با مبلغ پرمیوم است.
سود و زیان استراتژی خرید یا فروش اختیار خرید

سود و زیان حاصله در استراتژی خرید یا فروش اختیار خرید

ابتدا این نکته را متذکر می­‌شویم که در نمودارهای قبلی که عنوان عایدی را داشتند، هزینه مربوط به قیمت اختیار در آن­ها منعکس نمی‌­شد، در حالی­‌که در نمودارهای سود و زیان این هزینه وجود دارد. با توجه به نمودار بالا نتایج زیر قابل استنباط است:

 • در سررسید قرارداد، اگر قیمت سهام کمتر یا برابر با قیمت اعمال باشد، آن­گاه دارنده اختیار خرید به میزان مبلغ پرمیوم زیان کرده و به همان میزان فروشنده اختیار خرید سود کسب می­‌کند.همچنین ارزش اختیار خرید برابر با صفر است.
 • اگر قیمت سهام بیشتر از قیمت اعمال شود، شرایط به نفع دارنده اختیار خرید خواهد بود.
 • با عبور قیمت سهام از قیمت سر به­‌سر به سمت بالا، دارنده اختیار خرید سود و فروشنده آن زیان خواهد دید.
 • حداکثر زیان برای دارنده اختیار خرید برابر با مبلغ پرمیوم پرداختی است. متعاقبا حداکثر سود ممکن برای فروشنده اختیار خرید برابر با مبلغ پرمیوم است.
انواع استراتژی­‌های اختیار معامله

از انواع استراتژی­‌های اختیار معامله برای مدیریت ریسک می‌­توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • استراتژی خرید یا فروش اختیار خرید و اختیار فروش
 • استراتژی اختیار خرید پوشش داده شده (covered call)
 • استراتژی اختیار فروش حمایتی (protective put)
 • استراتژی دامنک خیزان (bull spread)
 • استراتژی دامنک افتان (bear spread)
 • استراتژی دامنک پروانه­‌ای (butterfly spread)
 • استراتژی دولنگه (straddle)
 • استراتژی محصور (collar)
 • استراتژی دامنک جعبه‌­ای (box spread)
ارزش ذاتی و زمانی قرارداد اختیارمعامله

ارزش ذاتی قرارداد اختیارمعامله مقداری است که دارنده قرارداد در صورت اعمال و در وضعیت سوددهی دریافت می‌کند. درنتیجه در شرایط زیان و بی‌تفاوتی قرارداد، این مقدار معادل صفر است. مقدار صفرِ ارزش ذاتی در شرایط زیان و بی‌تفاوتی، به دلیل عدم اعمال قرارداد در این شرایط از سوی دارنده آن است. 

ارزش زمانی قرارداد اختیارمعامله تفاضل ارزش ذاتی از قیمت قرارداد اختیارمعامله است.

ارزش ذاتی – قیمت قرارداد اختیارمعامله = ارزش زمانی

ارزش زمانی قرارداد با سپری شدن زمان و نزدیک شدن به سررسید کاهش می‌یابد. در سررسید قرارداد، ارزش زمانی صفر شده و درنتیجه قیمت قرارداد اختیارمعامله و ارزش ذاتی قرارداد در این تاریخ معادل هم خواهد بود.

هرقدر زمان بیشتری به سررسید باقی مانده باشد، ارزش زمانی بیشتر است زیرا سرمایه‌گذاران تمایل به پرداخت پول بیشتری بابت خرید قرارداد و کسب سود در آینده دارند.

انواع قراردادهای اختیارمعامله به لحاظ "نوع دارایی پایه"

انواع قراردادهای اختیارمعامله به لحاظ "نوع دارایی پایه" عبارتند از:

o اختیارمعاملات مالی (Financial Options)

o اختیارمعاملات بر روی قراردادهای آتی (Options On Futures)

o ااختیارمعاملات کالا (Commodity Options)

اختیارمعاملات مالی، مبتنی بر دارایی‌هایی مانند سهام، شاخص سهام، اوراق قرضه، نرخ بهره و ارز هستند. قرارداداختیارمعامله سهام در مباحث پیشین بررسی شده است؛ در رابطه با قرارداد اختیارمعامله شاخص سهام باید گفت باتوجه به اینکه این قراردادها فاقد دارایی پایه فیزیکی هستند، درنتیجه به صورت نقدی تسویه می‌شوند. اختیارمعامله قرارداد آتی امکان خرید یا فروش یک قرارداد آتی معین را در تاریخ و قیمت مشخص به دارنده خود می‌دهد.

وضعیت سودآوری قرارداد اختیارمعامله

برای بررسی وضعیت سودآوری یک قرارداد اختیارمعامله باتوجه به موارد زیر اقدام می‌کنیم:

o نوع قرارداد خرید است یا فروش؟

o قیمت اعمال چند است؟

o قیمت بازار دارایی پایه چقدر است؟

در قرارداد اختیارخرید، در صورتی که قیمت اعمال کمتر از قیمت بازار دارایی پایه باشد قرارداد در وضعیت سودآوری (In the Money) است؛ زیرا در این حالت خرید در قیمت کمتری صورت گرفته است. در شرایط عکس، قرارداد در وضعیت زیان‌دهی (Out of the Money) است.

در قرارداد اختیارفروش، در صورتی که قیمت اعمال بیشتر از قیمت بازار دارایی پایه باشد قرارداد در وضعیت سودآوری است؛ زیرا در این حالت فروش در قیمت بالاتری صورت گرفته است. در شرایط عکس، قرارداد در وضعیت زیان‌دهی است.

اگر قیمت اعمال با قیمت بازار دارایی پایه یکسان باشد، قرارداد اختیارمعامله در وضعیت بی‌تفاوتی (At the Money) است.

Real Time Web Analytics