آرشیو وبلاگ

مطالب وبلاگ برچسب خورده با  'سود و زیان'

سود و زیان خرید سهم

نمودار سود و زیان خرید یک سهم

اگرچه بررسی نمودار سود و زیان خرید یک سهم بسیار ساده است اما در بسیاری از راهبردهای معاملاتی و سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمودار نشان‌دهنده میزان سود و زیان دارنده سهم در صورت نگه‌داری سهم است. همانطور که قابل مشاهده است، با افزایش قیمت سهم سود افزایش یافته و با کاهش آن سود کاهش و حتی به زیان خواهد رسید.

سود و زیان راهبرد اختیارخرید پوششی/پوشش‌داده شده

نمودار سود و زیان راهبرد اختیارخرید پوششی/پوشش‌داده شده

منبع: جزوه آموزشی CBOE

سود و زیان در اختیار فروش

سود و زیان حاصله در اختیار فروش

با توجه به نمودار بالا نتایج زیر قابل استنباط است:

  • در سررسید قرارداد، اگر قیمت سهام بزرگتر یا برابر با قیمت اعمال باشد، آن­گاه دارنده اختیار فروش به میزان مبلغ پرمیوم زیان کرده و به همان میزان فروشنده اختیار فروش سود کسب می­‌کند.همچنین ارزش اختیار فروش برابر با صفر است.
  • اگر قیمت سهام کمتر از قیمت اعمال شود، شرایط به نفع دارنده اختیار فروش خواهد بود.
  • با عبور قیمت سهام از قیمت سر به­‌سر به سمت پایین، دارنده اختیار فروش سود و فروشنده آن زیان خواهد دید.
  • حداکثر زیان برای دارنده اختیار فروش برابر با مبلغ پرمیوم پرداختی است. متعاقبا حداکثر سود ممکن برای فروشنده اختیار فروش برابر با مبلغ پرمیوم است.
سود و زیان استراتژی خرید یا فروش اختیار خرید

سود و زیان حاصله در استراتژی خرید یا فروش اختیار خرید

ابتدا این نکته را متذکر می­‌شویم که در نمودارهای قبلی که عنوان عایدی را داشتند، هزینه مربوط به قیمت اختیار در آن­ها منعکس نمی‌­شد، در حالی­‌که در نمودارهای سود و زیان این هزینه وجود دارد. با توجه به نمودار بالا نتایج زیر قابل استنباط است:

  • در سررسید قرارداد، اگر قیمت سهام کمتر یا برابر با قیمت اعمال باشد، آن­گاه دارنده اختیار خرید به میزان مبلغ پرمیوم زیان کرده و به همان میزان فروشنده اختیار خرید سود کسب می­‌کند.همچنین ارزش اختیار خرید برابر با صفر است.
  • اگر قیمت سهام بیشتر از قیمت اعمال شود، شرایط به نفع دارنده اختیار خرید خواهد بود.
  • با عبور قیمت سهام از قیمت سر به­‌سر به سمت بالا، دارنده اختیار خرید سود و فروشنده آن زیان خواهد دید.
  • حداکثر زیان برای دارنده اختیار خرید برابر با مبلغ پرمیوم پرداختی است. متعاقبا حداکثر سود ممکن برای فروشنده اختیار خرید برابر با مبلغ پرمیوم است.
بررسی یک اختیارخرید سهام

فرض کنید اختیار خرید سهام شرکتی  10 دلار است. سررسید قرارداد شش‌ماه دیگر و قیمت توافقی قرارداد 50 دلار است. می‌توان وضعیت سود و زیان طرفین قرارداد در سررسید را مشخص کرد. در صورتی که در سررسید، قیمت سهم در بازار بیش از 50 دلار باشد، دارنده قرارداد راضی بوده و به جای خرید سهم از بازار اقدام به اعمال قرارداد می‌کند تا سهم را 50 دلار از فروشنده قرارداد خریداری کند. در صورتی که در سررسید، قیمت سهم در بازار کمتر از 50 دلار باشد، دارنده قرارداد تمایلی به اعمال ندارد زیرا در بازار با قیمت کمتری به سهم دسترسی خواهد داشت. درنتیجه قرارداد اعمال نخواهد شد. در وضعیتی که قرارداد اعمال می‌شود، فروشنده قرارداد باید سهام را در تملک خود داشته باشد تا بتواند به خریدار قرارداد ارائه دهد. خریدار نیز باید 50 دلار در اختیار داشته باشد تا به فروشنده در ازای دریافت سهم ارائه دهد. در وضعیتی که قرارداد اعمال نمی‌شود، کل بده بستان بین طرفین قرارداد 10 دلار است. درواقع خریدار قرارداد در زمان انعقاد قرارداد 10 دلار برای خرید قرارداد از دست داده و فروشنده قرارداد 10 دلار برای فروش قرارداد بدست آورده است.

خریدار یا دارنده قرارداد اختیارمعامله تنها در صورتی اقدام به اعمال قرارداد می‌کند که انجام آن منفعتی برای وی داشته باشد. فروشنده یا ناشر قرارداد اختیارمعامله در صورت درخواست خریدار و اعمال قرارداد از طرف وی، ملزم به انجام قرارداد است. خریدار یا دارنده قرارداد اختیارمعامله می‌تواند اوراق خود را تا زمان سررسید قرارداد نگه‌داری کند و در آن زمان نسبت به اعمال یا عدم اعمال آن تصمیم‌گیری کند. همچنین می‌تواند تا سررسید قرارداد، در بازار ثانویه به معامله این اوراق بپردازد و به خریدار دیگری بفروشد.

 

Real Time Web Analytics