آرشیو وبلاگ

مطالب وبلاگ برچسب خورده با  'عایدی'

سود و زیان استراتژی خرید یا فروش اختیار خرید

سود و زیان حاصله در استراتژی خرید یا فروش اختیار خرید

ابتدا این نکته را متذکر می­‌شویم که در نمودارهای قبلی که عنوان عایدی را داشتند، هزینه مربوط به قیمت اختیار در آن­ها منعکس نمی‌­شد، در حالی­‌که در نمودارهای سود و زیان این هزینه وجود دارد. با توجه به نمودار بالا نتایج زیر قابل استنباط است:

  • در سررسید قرارداد، اگر قیمت سهام کمتر یا برابر با قیمت اعمال باشد، آن­گاه دارنده اختیار خرید به میزان مبلغ پرمیوم زیان کرده و به همان میزان فروشنده اختیار خرید سود کسب می­‌کند.همچنین ارزش اختیار خرید برابر با صفر است.
  • اگر قیمت سهام بیشتر از قیمت اعمال شود، شرایط به نفع دارنده اختیار خرید خواهد بود.
  • با عبور قیمت سهام از قیمت سر به­‌سر به سمت بالا، دارنده اختیار خرید سود و فروشنده آن زیان خواهد دید.
  • حداکثر زیان برای دارنده اختیار خرید برابر با مبلغ پرمیوم پرداختی است. متعاقبا حداکثر سود ممکن برای فروشنده اختیار خرید برابر با مبلغ پرمیوم است.
عایدی قرارداد اختیارفروش

میزان عایدی حاصله از قرارداد اختیارفروش در سررسید در نمودار زیر نشان داده شده است.

put returnباتوجه به نمودار بالا نتایج زیر قابل استنباط است:

  • در سررسید قرارداد، خریدار اختیارفروش در قیمت‌های پایین‌تر از قیمت اعمال، عایدی مثبت دارد اما فروشنده قرارداد در تمامی قیمت‌ها هیچ عایدی مثبتی ندارد.
  • در هرنقطه ای که دارنده اختیارخرید عایدی مثبت دارد، فروشنده آن عایدی منفی دارد.
عایدی قرارداد اختیارخرید

میزان عایدی حاصله از قرارداد اختیارخرید در سررسید در نمودار زیر نشان داده شده است.

call return

باتوجه به نمودار بالا نتایج زیر قابل استنباط است:

  • در سررسید قرارداد، خریدار اختیارخرید در قیمت‌های بالاتر از قیمت اعمال، عایدی مثبت دارد اما فروشنده قرارداد در تمامی قیمت‌ها هیچ عایدی مثبتی ندارد.
  • در هرنقطه ای که دارنده اختیارخرید عایدی مثبت دارد، فروشنده آن عایدی منفی دارد.
  • قرارداد اختیارمعامله یک "بازی با جمع صفر" است. درواقع جمع عایدی دارنده اختیارخرید و فروشنده آن در سررسید صفر است.

توجه شود که کل دریافتی فروشنده اختیارخرید، مبلغ پریمیوم در ابتدای قرارداد است.

Real Time Web Analytics