Skip to content Skip to navigation menu

ویدئوهای آموزشی سطح 1 آزمون CFA – 2018 (محصول جانبی)

ویدئوهای آموزشی سطح 1 آزمون CFA – 2018 (محصول جانبی)

بیش از 110 ساعت ویدئوهای آموزشی را به دوره بازبینی اضافه کنید.

آیا برای آزمون آماده هستید؟

بیش از 80 ساعت ویدئوهای آموزشی سطح 1 آزمون CFA در اختیار شما قرار می گیرد که یادگیری، حفظ و درک برنامه آموزشی