دوره آموزشی تحلیل بنیادی مقدماتی

توضیحات

تحلیل بنیادین مطالعه عوامل ریشه ای و اصلی است که ماهیت اقتصاد، بخش های صنعتی و شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد و هدف از آن، تعیین ارزش واقعی سهام (ارزش‌ذاتی) شرکت‌هاست و البته مانند سایر تحلیل ها پیش بینی قیمت سهام شرکت ها می باشد. تحلیل بنیادی معمولاً بر اطلاعات و آمار کلیدی مندرج در صورت‌های مالی شرکت تمرکز می‌نماید تا مشخص کند که آیا قیمت سهام به‌درستی ارزشیابی شده‌است یا نه؟پیش بینی حرکت های آینده قیمت و کسب سود از آن است. 

مخاطبین دوره

 •       کلیه فعالان بازار سرمایه
 •       افراد علاقه مند به فعالیت در بازار سرمایه

سرفصل‌ها

 •       تعاریف و مفاهیم و عناصر تشکیل‌دهنده صورت‌های مالی
 •       ترازنامه، سود و زیان، وجه نقد، سود و زیان جامع و یادداشت‌های همراه
 •       ویژگی‌ها، ساختار و اجزای صورت‌های مالی و توانایی تحلیل ارتباط بین اقلام
 •       انواع گزارشات حسابرسی
 •      ساز و کارهای گزارشگری مالی
 •      درک صورت سود و زیان
 •      درک ترازنامه
 •      درک صورت‌جریان وجه نقد
 •      تکنیک‌های مقدماتی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی (نسبت‌های مالی)
 •       تعاریف اساسی انواع دارایی، بدهی، سرمایه، درآمد، هزینه و سود
 •       نقش صورت‌های مالی در ارزیابی عملکرد و وضعیت مالی شرکت
 •       تحلیل اقتصاد و صنعت
 •       تحلیل صنعت
 •       شرکت‌های فعال در صنعت
 •       رهبران بازار
 •       شاخص‌های صنعت
 •       تحلیل شرکت
 •       اهداف حسابرسی صورت‌های مالی
Real Time Web Analytics