آموزش کاربردی آشنایی با فرمت های جدید صورت های مالی

توضیحات

تهیه صورتهای مالی نمونه در نرم افزار حسابداری یکی از وظایف اصلی و مهم مدیران مالی و حسابداران محسوب می شود. با توجه به این که در پایان یک دوره مالی تمام رخدادهای مالی و حسابداری در سیستم حسابداری ثبت می شود ، اطلاعات موجود بسیار مفصل و زیاد بوده و مطالعه آن وقت بسیاری از مدیران و حسابداران می گیرد. به همین علت تمام این اطلاعات به صورت گزارش هایی به نام صورت مالی در برنامه حسابداری ثبت می شود.

دارای امتیاز تمدید گواهینامه حرفه‌ای

سطح (الف) و (ب): 8 امتیاز

سطح (ج) : 3 امتیاز

مخاطبین دوره

سرمايه گذاران حقيقي 

سرمايه گذاران حقوقي 
شركتهاي سرمايه گذاري 
شركتهاي ثبت شده در بورس و فرابورس 
شركتهاي كارگزاري
شركتهاي مشاوره سرمايه گذاري 
صندوقهاي سرمايه گذاري

سرفصل‌ها

  • بررسی تغییرات استانداردهای حسابداری جدید
  • بررسی موارد ارائه و افشای الزام شده طبق استانداردهای حسابداری جدید
  • بررسی تغییرات صورتهای مالی نمونه نسبت به نسخه قبل و دلایل آن
Real Time Web Analytics