ویژگی‌های قراردادهای اختیارمعامله در بورس اوراق بهادار تهران

توضیحات

مرکز مالی ایران از سال 1396 اقدام به برگزاری دوره جامع آموزشی قراردادهای اختیارمعامله نموده است. این دوره جامع  بر اساس سرفصل‌های آموزشی بورس مشتقات شیکاگو (CBOE) بومی شده است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های خاص بازار سرمایه ایران که در این دوره گنجانده شده بحث سازوکار معاملات اختیارمعامله سهام است. این بخش توسط نگار نظری مسوول اداره ابزارهای مالی در بورس تهران ارائه شده است. در این جزوه آموزشی پس از بررسی کلی مشتقات، اقدامات اجرایی و توسعه‌ای، مشخصات قراردادهای اختیارمعامله سهام، نحوه تعریف نماد معاملاتی در بازار اختیار، نمای بازار، نحوه تسویه اختیارمعامله، برنامه‌های آتی بورس اوراق بهادار تهران و مسائلی از این دست بیان شده است.

Real Time Web Analytics