رفتار قیمت

توضیحات

این جزوه آموزشی مبتنی بر جزوات آموزشی بورس مشتقات شیکاگو (CBOE) بوده که به بیانی ساده برگردان شده است. ویژگی جالب‌توجه این جزوات بیان ساده و گویا و استفاده از مثال‌های مختلف برای درک مناسب موضوع مورد بحث است که می‌تواند طیف متنوعی از خوانندگان را پوشش دهد. هریک از این جزوات یک مبحث یا درس مهم در حوزه قراردادهای اختیارمعامله را مورد بررسی قرار داده است.

در جزوه حاضر پس از مقایسه‌ای از قراردادهای اختیار معامله با قراردادهای بیمه، عوامل موثر بر قیمت قراردادهای اختیارمعامله مورد بررسی قرار گرفته است. این عوامل عبارتند از: قیمت سهم پایه، قیمت اعمال، زمان باقیمانده تا انقضای قرارداد، نرخ بهره، سود تقسیمی و نوسان. همچنین نحوه محاسبه و تعبیر دلتای قرارداد، نوسان ضمنی و نحوه استفاده از ماشین‌حساب اختیارمعامله در بازار اختیارمعامله سهام تهران بیان شده است. با دریافت بروشور این جزوه می‌توانید مباحث مختلف موجود در آن را مشاهده کنید.

Real Time Web Analytics