چالش های راه اندازی بازار مشتقه در اقتصادهای نوظهور

توضیحات

مرکز مالی ایران در راستای توسعه دانش بازار سرمایه از آبان‌ماه 1395 اقدام به برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی مشتقات کرده است. این سلسله نشست‌ها جهت بحث و بررسی در رابطه با بازارهای مشتقه، ابزارهای مورد استفاده در این بازارها و با تمرکز بیشتر بر روی قراردادهای اختیارمعامله بوده است. قراردادهای اختیارمعامله از آذرماه 1395 بر روی دارایی پایه سکه طلا در بورس کالای ایران و دارایی پایه سهام در شرکت بورس اوراق بهادار تهران راه‌اندازی شد. این اوراق اختیارمعامله خرید و فروش از نوع اروپایی بوده که با انواع تسویه صرفا نقدی، صرفا فیزیکی و اول نقدی بعدا فیزیکی در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد.
باتوجه به ورود قراردادهای مشتقه به فضای بازار سرمایه ایران، نیاز به آموزش کلیه افراد در تمامی سطوح بازار احساس می‌شود. این امر ما را بر آن داشت تا در جهت توسعه و بهبود دانش علمی و عملی بازار اقدام کنیم. مرکز مالی ایران تاکنون پنج نشست از سلسله نشست‌های تخصصی مشتقه را در زمینه‌های مختلف برگزار کرده است. این نشست‌ها به صورت موردی و در صورت نیاز در آینده نیز اجرا خواهد داشت تا فرصت بحث و بررسی برای کلیه مدیران و کارشناسان ارکان بازار سرمایه، کلیه نهادهای مالی، فعالان بازار، اساتید و دانشجویان رشته‌های مرتبط فراهم آید. 

Real Time Web Analytics