مدیریت مالی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

توضیحات

هدف از ارائه محتواهای آموزشی در این دوره، آشنایی مدیران غیرمالی از جمله مدیران استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) با مفاهیم، مفروضات، روش‌ها و تکنیک‌های کاربردی مدیریت مالی به منظور ارتقاء کیفیت تصمیم‌گیری است.

مخاطبین دوره

مدیران غیر مالی از جمله مدیران استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط (SME)

کارآفرینان جوان و تمامی علاقمندان این حوزه.

سرفصل‌های دوره

آشنایی با مفاهیم و کلیات بخش‌های کاربردی مثل:

سیستم حسابداری و صورت‌های مالی؛

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی؛

تجزیه و تحلیل نسبت‌ها؛

ارزش زمانی پول.

Real Time Web Analytics