مدیریت مالی در استارتاپ‌ها

توضیحات

مدیران‌عامل به عنوان ارکان اجرای سازمان‌ها نیازمند ارتقای دانش مالی است و بدون ارتقای دانش مالی تصمیم‌گیری‌های بهینه برای سازمان امری سخت خواهد بود، چه بسا تصمیمات غلطی که امروز گرفته می‌شود می‌تواند سازمان را در سال‌های آتی با مشکلات بزرگی رو در رو نماید. مدیران عامل جهت مدیریت مالی و نظارت بر عملکرد تیم مالی نیازمند افق دید در سطح مدیریتی است.

سمینار‌های تخصصی ما طراحی شده تا مدیران عامل را با دیدگاه‌های نوین مالی آشنا نماید تا آن‌ها با درایت بیشتری اقدام به تصمیم‌گیری در سه حوزه استراتژی‌های سرمایه گذاری، تامین مالی و سرمایه در گردش نمایند.

توجه داشته باشید که این دوره تنها مقدمه‌ای بر مباحث مدیریت مالی است و دوره‌های تکمیلی با توجه به علاقه بازار تهیه می‌شود.

خاطبین دوره

صاحبان استارتاپ‌ها، کارآفرینان جوان و تمامی علاقمندان

سرفصل‌های دوره

سرمایه در گردش

چرخه‌های عملیاتی

اهرم‌های مدیریت مالی

هزینه سرمایه

ساختار سرمایه

ارزش افزوده اقتصادی

Real Time Web Analytics