ارزشگذاری استارت آپ‌‌ها

توضیحات

ارزشگذاری یکی از مهمترین چالش ها در تصمیم گیری های سرمایه گذاری است. از سوی دیگر ، ظهور استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان و گسترش و توسعه سریع آن ها سبب توجه روز افزون به سرمایه گذاری در این شرکت ها گردیده است. از سوی دیگر ، بسیاری از روش های متعارف ارزشگذاری ، برای ارزشگذاری شرکت های استارت آپ قابل استفاده نیست. در نتیجه این صنعت نیازمند رویکردهای ارزشگذاری مبتنی بر الگوی کسب و کار نوین و مختص استارت آپ ها است. در این کارگاه مدل کسب و کار ، چرخه رشد و تامین مالی و روش های ارزشگذاری استارت آپ ها بررسی می گردد و ارزشگذاری استارت آپ به صورت عملی در هر مرحله از چرخه رشد صورت می گیرد.

 

مخاطبین دوره

-     مدیران و کارشناسان سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذاری ، تامین سرمایه ، کارگزاری و سایر نهادهای مالی

-     مدیران ، فعالین و سرمایه گذاران حوزه شرکت های استارت آپ و دانش بنیان

سرفصل‌ها

-     آشنایی با مدل های کسب و کار استارت آپ ها

-     بررسی ساختارهای هزینه ها در مدل های مختلف استارت آپ ها

-     تفاوت بنیادی کسب و کار استارت آپ ها با کسب و کار متعارف

-     دوره های سرمایه گذاری و رشد استارت آپ ها و مفهوم J curve

-     بازده مورد انتظار و رشد مورد انتظار استارت آپ ها

-     آشنایی با مفهوم Pre-Money و Post-Money

-     بررسی مفهوم Fund Raise  و مقایسه با فروش سهام

-     عوامل موثر بر ارزش استارت آپ ها

-     مدل ارزشگذاری Berkus

-     مدل ارزشگذاری  Risk Factor Summation

-     مدل ارزشگذاری VC Method

-     مدل ارزشگذاری Scorecard

-     مدل ارزشگذاری Cost to Duplicate

-     مدل ارزشگذاری نسبی

-     مدل ارزشگذاری جریانات نقدی

-     مدل ارزشگذاری First Chicago

-     مدل تامین مالی و سرمایه گذاری قابل تبدیل: convertible , KISS , SAFE

-    ارزشگذاری واقعی سه استارت آپ

Real Time Web Analytics