تجزیه و تحلیل صورت های مالی

توضیحات

طی این دوره تلاش بر آن است که سرمایه گذار با مطالعه اطلاعات و آمار و ارقام موجود در صورت‌هاي مالي، شمايي از عملكرد شرکت را به‌دست آورد و با بررسي وضعيت موجود و با آگاهي از نقاط قوت و ضعف و اتخاذ راهبردهاي شايسته، موجب بهينه‌سازي فعاليت‌ها و بهره‌جويي قابل قبول از سرمايه‌گذاري انجام شده را فراهم سازند. بر اين اسـاس " تحليل صورت‌هاي مالي" مي‌تـواند زمينه لازم را براي شناسايي مشكلات پيش روي شرکت را ايجاد كند و راهگشاي بسياري از تصميم‌گيري‌ها سرمایه گذار و نیز اتخاذ راهبرد سرمایه گذاری مناسب باشد. 

 

مخاطبین دوره

سرمایه گذاران حقیقی

سرمایه گذاران حقوقی

شرکت­های سرمایه‌گذاری

شرکت‌های ثبت شده در بورس و فرابورس

شرکت­های کارگزاری

شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرفصل‌ها

تعریف صورت‌های مالی

ضرورت وجود صورت‌های مالی

صورت‌های مالی اصلی

ترازنامه

صورت سودو زیان

صورت جریان وجوه نقدی

تهیه صورت‌های مالی

یادداشت‌های همراهصورت‌های مالی

تجزیه و تحلیل افقی

تجزیه و تحلیل عمودی

نسبت‌های مالی

Real Time Web Analytics